Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 32, 2017

Задължителна детска градина за 4-годишните – гаранция за успешен старт в училище

Отново на дневен ред е дискусията в обществото ни за задължителната детска градина от 4-годишна възраст.  

Експерти и специалисти за пореден път показват и доказват, че колкото по-дълго време детето посещава редовно детска градина, толкова по-добри резултати показва след това в училище, по-лесно усвоява учебния материал. Това е една от причините за обмисляната от МОН промяна на възрастта за задължително обхващане от детска градина. Министър Красимир Вълчев анонсира идеята, че още през октомври т.г. МОН ще предложи на законодателя с поправка в Закона за предучилищното и училищното образование 4-годишните да ходят задължително на детска градина. Тази мярка кореспондира и с Междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане на децата в училище, който беше приет от Министерския съвет на 5 юли т.г. Целта на механизма, с който са ангажирани министерства, местна власт, директори и учители, е да се намали броят на децата, които не посещават или отпадат от училище. Опитът показва, че ако децата са посещавали редовно детска градина, те продължават обучението си и в следващите образователни етапи.


Четете повече в бр. 32, 10 – 16 август 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale