Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 32, 2017

ЦЕРН – големият научен и социален експеримент

Ако попитате работещите в ЦЕРН (Европейски съвет за ядрени изследвания, чийто правоприемник днес е Европейската организация за изследвания в областта на физиката на елементарните частици, но абревиатурата остава непокътната) какво стои зад тези букви, то най-краткият отговор е – място, което обединява хората и най-светлите умове на човечеството. 

А в числа отговорът изглежда приблизително така. В ЦЕРН работят над 14 000 души – щатните са едва 2300, асоциираните – 1400, а най-многобройните – 12 500, са участниците по проекти. 22 са държавите членки на Европейската организация за изследвания в областта на физиката на елементарните частици, 2 са асоциирани – Турция и Пакистан, 2 са в процедура по присъединяване – Кипър и Сърбия, 7 са със заявки за пълноправно или асоциирано членство. Със статут на наблюдатели са Япония, Русия, САЩ, ЕК, Обединеният институт за ядрени изследвания в Дубна, ЮНЕСКО. Над 60 държави и повече от 100 националности си партнират в научните проекти, изпълнявани в ЦЕРН, и рамо до рамо работят учени от държави, които и в момента воюват помежду си.


Четете повече в бр. 32, 10 – 16 август 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale