Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 32, 2017

Зеолити без дефекти

В публикация в едно от най-авторитетните научни списания Nature Materials учени от Университета в Каен, Франция, и от Софийския университет докладват за начин да се намалят до минимум структурните дефекти на зеолитите чрез въвеждане на волфрам при получаването на материала. 

Автори от българска страна са проф. Георги Вайсилов и доц. Християн Александров от Факултета по химия и фармация в Софийския университет.
Проф. Вайсилов подчертава, че зеолитите са кристални микропорести материали, които се използват широко в петролната и химическата индустрия като катализатори, за разделяне на газови смеси, обмен на метални йони и др. Те са над 200 вида с различна структура на кристалната решетка и се различават по размерите на кухините. Тъй като са празни, това ги прави и по-леки от стандартните минерали. Един от основните проблеми при разширяване на приложението на зеолитите е свързан с наличието на дефекти именно в кристалната им структура. Основно предимство на зеолитни материали, описани в новото изследване, е липсата на дефекти, благодарение на което те показват уникални свойства – те са хидрофобни, притежават умерено силни каталитични центрове и са значително по-стабилни от стандартните зеолити.

 

Четете повече в бр. 32, 10 – 16 август 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale