Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 32, 2017

Недобросъвестните родители, които не пускат децата на училище, да полагат общественополезен труд

Доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България казва в интервю за вестника: Държавата трябва да определи стандартите за качество на образованието и да следи тяхното спазване – останалото е предмет на местни решения.  

Според нея общините от години прилагат разнообразни добри практики за задържане на децата в училище. Необходимо е да се работи повече с родителите относно предимствата на професионалното обучение. Важно е да има и обективни измерители за разликата между входа и изхода на учебните заведения, която е най-точният критерий за работата им. Общините масово се сблъскват с формално изпълнение на ангажиментите, прехвърляне на отговорностите, недостатъчна превантивна дейност. Сякаш стана практика при всеки проблем всяка институция да се оправдава и да се опитва да прехвърли „топката“ на следващата. Както и да се реагира кампанийно след събитията и на база единични случаи да се въвеждат нови регламенти за цялата страна.

 

Четете повече в бр. 32, 10 – 16 август 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.



where bg

TUbg

Erih bg

epale