Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 32, 2017

За названията на фирми (II част)

При образуването на имена на фирми правила и изисквания на практика няма.

При създаването на названия на фирми водещ най-често е стремежът към оригиналност, открояване от общия фон, привличане на вниманието, възбуждане на положителни асоциации, срв. Двете фукли, Разяреният лъв, Четирилистна детелина, Червената стрела, Цветна зора, Червена роза, Стария дрян, Вълшебен извор, Веселите пръчици, Божи дар, Ледена магия, Зимно слънце, Живей си живота. По правило се избягват имена с отрицателна асоциативна насоченост. Провокативността на названия като Агресия, Егоист, Шок, Рошавата гарга е съзнателно търсена и е разчетена на позитивно въздействие. На преден план излиза рекламната функция и при названия, при които е налице игра с графиката: Штъркел, Балканъ, Омъ-99, Следа-от-Италия.
Изборът на собствено име на фирма, отличаващо се с неяснота и неадекватност на информативните или рекламните внушения или предизвикващо нежелателни асоциации, трябва да се оцени като неуспешен: Гад ООД, Мъки, Бреме ЕООД, Драка, Топуз, Агрогейт, Лилия ХИВ (буквосъчетанието ХИВ съвпада с абревиатурата за вируса на СПИН), Хаос (като име на студио за красота), Стикс, Лета (като имена на фирми за охранителна дейност ‒ в гръцката митология Стикс и Лета са реки в царството на мъртвите). Едва ли може да се разчита на положително въздействие и при неблагозвучни, трудни за произнасяне или графически неиздържани имена (Еиюи, Декосстрой, Ноерсс, Маусс, Масско-97, Бо. Ст), както и на трудноразгадаеми названия, съставени от буквени съчетания, цифри, математически знаци и изрази (А.С.К.-С, А.А.Т.Д., М-С-72, АГК-2000, А.Т.Е.Е., А.Д.А., Д.А.-Н.А., Д ‒ 4П, ДД-М, Н.К.С., МДВ-97, Ц.П.Н.-БГ, П.А.Д., П. Г. С. – 97, Б.Х.Р.Е-2001, Б-63-Д, ВБА-2003, С.Е.М. 2000, С.А.Г., С 999, Р.Е.Д.-94, Р.Д.И.2001).
Фирменото название е представителен атрибут на именуваната фирма. Във връзка с това оптимален е изборът на собствено име с актуализиран информативен и асоциативен прагматичен компонент и рекламно-информативна функция.

Проф. д-р Диана Благоева
работи в Секцията за българска лексикология и лексикография на Института за български език.
Съавтор е на многотомния Речник на българския език, на неологични и други речници.


Четете повече в бр. 32, 10 – 16 август 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale