Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 32, 2017

CEEOL: интересът към „Аз-буки“ расте

Над 60 статии от научни списания на МОН са закупени за месец от частни и институционални потребители от цял свят.

Престижът на научните списания, издавани от Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, продължава да расте, сочат данните на CEEOL (Централно- и източноевропейската онлайн библиотека). Само месец след като изданията на българското Министерство на образованието и науката станаха достъпни за пот­ребителите на CEEOL, статистиката на международната индексна база отчита закупени близо 60 български статии. Интересът идва основно от институционални потребители – научни центрове, обществени и университетски библиотеки от цял свят. Най-голямо е търсенето на текстове от списанията „Чуждоезиково обучение“, „Философия“ и „Природните науки в образованието“.
Всичките девет научни издания на „Аз-буки“ получиха покана да се присъединят към престижната международна база в началото на годината. След подписване на договор между двете институции в CEEOL вече са достъпни броевете на българските научни списания, издадени през 2017 г. Това е поредното международно признание за научната стойност на изданията на Министерството на образованието и науката, които се реферират и индексират в редица престижни международни бази данни. Сред тях са SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, Sociological Abstracts, Google Scholars. Вече година списанията са в процедура за включване и в Web of Science, през 2017 г. стартира и процедурата по включване на всички издания в SCOPUS. Към момента с импакт-фактор е „Природните науки в образованието“.
Научните списания, издавани от „Аз-буки“, стриктно следват международните стандарти за научна периодика, включително оценка на текстовете от независими рецензенти, публикуване на резюмета и ключови думи и на английски език. Целта е да се осигурят максимално добри условия за популяризиране на научните разработки на български учени и изследователи пред международната научна общност.


Четете повече в бр. 32, 10 – 16 август 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale