Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 35, 2017

Пълни отличници стават магистри (2)

Пълни отличници са сред първите записали се в образователно-квалификационна степен „магистър“ за редовна форма на обучение по държавна поръчка в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. 

Сред избраните от кандидат-магистрите с успех „Отличен 6.00“ магистърски програми са „Финансов мениджмънт“, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“, „Информационни системи и технологии в бизнеса“.
За учебната 2017/2018 година свищовското висше училище реализира прием по над 40 магистърски програми на български и английски език в редовна и дистанционна форма на обучение. Първият записан нов магистър за редовно обучение по държавна поръчка е Милена Иванова, избрала МП „Икономика и мениджмънт на туризма“. Студентската книжка на Милена връчи зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова (на снимката). Срокът за записване на редовните магистри е до 26 август, а за избралите да се обучават в дистанционна форма, е до 21 септември.


Четете повече в бр. 35, 31 август – 7 септември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale