Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 36, 2017

„БиоФарма“ с 10 договора в равносметката си

Един от осемте нови обекта, включени в Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017 – 2023), e лабораторният комплекс „БиоФарма“ в областта на биологичните и фармацевтичните изследвания в научно-технологичния парк „София Тех Парк“.  

„Досега сме създали 11 лаборатории – казва проф. Марин Христов от Техническия университет в София, председател на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност, което управлява Лабораторния комплекс. – Ръководителите на лабораториите са известни учени от три университета – Софийския, Медицинския и Техническия в столицата. Лабораториите са оборудвани с модерна и високотехнологична научна апаратура. Създадени са максимално добри условия за провеждане на изследвания, разработки и постигане на нови върхови научни постижения.
Към момента са разработени 12 предложения за проекти, с които научните звена на Парка кандидатстват за финансиране от различни национални и европейски програми. Има сключени над 10 договора за съвместна работа между Сдружението и външни фирми и организации. В лабораторията по високопроизводителни изчисления например е инсталиран вторият по мощност суперкомпютър в България след този в БАН. Екипът на звеното има няколко договора, като единият е за подпомагане на управлението на въздушното движение на летище София. Компютърът пресмята по часове и минути метеорологичната обстановка в България“, обяснява проф. Христов.


Четете повече в бр. 36, 8 - 13 септември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale