Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 38, 2017

Всеки трябва да знае български

Проблемите с обхващането на всички деца в предучилищна и училищна възраст в образователната система бяха акцент по време на работната среща на министър Красимир Вълчев с директори на детски градини и училища в област Враца. 

Прочети още

Какво задържа младите учители

Автономия при преподаването, подкрепа от опитни колеги, допълнителни обучения според индивидуалните нужди на учителя, възможности за професионално израстване, ясни очаквания за работата, признание на успехите и конкурентно заплащане според постигнатите резултати. 

Прочети още

Учи и работи

Четири паралелки с дуално обучение отварят врати на 15 септември в Пловдив. 

Прочети още

Как да бъдеш конкурентен

„Паралелките за новата учебна година са пълни, нямаме нито едно свободно място въпреки притесненията с приема на ученици след VII клас.“ 

Прочети още

Първи звънец край Дунава

По коридорите на Езикова гимназия „Пейо Яворов“ в Силистра развълнувани дванадесетокласници проверяват дали могат да броят до 12. 

Прочети още

Деца на слънцето

Преходът на Германия към нисковъглеродно, екологосъобразно, надеждно и достъпно енергоснабдяване, или т. нар. енергийна революция, разчита в голяма степен на възобновяемата енергия (вятър, слънчева и водна електроенергия) и енергийната ефективност. 

Прочети още

Повече от 1600 първокурсници избраха Русе

Повече от 1600 са първокурсниците, които започват обучение в 52 бакалавърски програми на Русенския университет „Ангел Кънчев“.  

Прочети още

Необичаино, но факт

Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род.

Прочети още

Камерите са необходими във всяко училище

Училището е място, където и малки, и големи прекарват значителна част от деня си през 2/3 от годината. 

Прочети ощеwhere bg

epale