Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 41, 2017

Още психолози влизат в училище

Училищни психолози и педагогичеки съветници се обявиха за създаването още този месец на работна група, която да работи за уточняване на техния статут, условията им на труд, диференциране на длъжностите и разписването на ясни правила за кариерно развитие.

В нея трябва да се включат както психолози и педагогически съветници с доказана експертиза и професионален стаж в образователната система, така и представители на академичната общност. Предложението бе направено по време на провеждащата се в Стара Загора първа национална среща „Дни на училищната психология“. Събитието съвпада със Световния ден на психичното здраве – 10 октомври. Форумът се организира от инициативна група от училищни специалисти от област Стара Загора в партньорство с общината и Регионално управление по образованието. В четиридневната среща се включват над 50 училищни психолози, педагогически съветници и експерти по приобщаващо образование от 19 населени места в цялата страна. Те споделят добри практики за преодоляване на проблемите сред подрастващите.

 

Четете повече в бр. 41, 12 – 18 октомври 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale