Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 41, 2017

Познават ни като насочен към практиката университет

Проф. д-р Даниела Тодорова –ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“,казва, че е изключително полезна връзката „бизнес – обучение“. Стажовете, организирани за студенти в над 70 външни партньори, посещенията на фирми във висшето училище – всичко това са фактори в полза на бъдещата реализация на студентите.

Изключително полезен е и проектът „Студентски практики“ на Министерството на образованието и науката, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той също помага за натрупването на практически знания и умения. Преди дни завършва своеобразно изложение на фирми, които представят дейността си пред студентите. Възпитаници на Висшето транспортно училище също са подготвени за срещите – със свои автобиографии, които да предоставят заедно с кандидатурите си за стаж или работа. Друг пример са магистърските програми, в чието разработване участват и представители на бизнеса. Това– освен интересни, ги прави гъвкави по отношение на търсенето и предлагане на специалисти, казва проф. Тодорова.


Четете повече в бр. 41, 12 – 18 октомври 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale