Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 42, 2017

Български език за деца мигранти

МОН публикува за обсъждане учебни програми по български език като чужд. 

По тях ще се обучават търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст, както и възрастни, обяви зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева на конференция по проблемите при обучението на децата на мигрантите, организирана от Синдиката на българските учители.
Сред другите мерки на Министерството за приобщаването на децата мигранти тя посочи включването в годишните планове за квалификация на учителите на обучения за работа с такива деца. По ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" предстои разработване на пилотен проект за образователни медиатори, които да работят с децата от уязвимите групи, включително и с децата бежанци. Работи се и по създаването на информационен портал за обмен на добри практики.

 

Четете повече в бр. 42, 19 – 25 октомври 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale