Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 44, 2017

Как да задържиш амбициозните

„Учениците, които бъдат приети в националната програма „Обучение за ИТ кариера“, трябва да бъдат доста мотивирани, тъй като обучението по професията „Приложен програмист“ ще бъде сериозно. 

Освен това те ще трябва да правят това, когато не са на училище – през ваканциите си и в почивните дни. И затова особено важно е как да ги подкрепяме и задържим, когато стане трудно.“ Това коментира за „Аз-буки“ доц. Стела Стефанова – директор на Технологично училище „Електронни системи“ при Техническия университет в София. Училището е един от петте центъра в страната, в които ще започне обучението за приложни програмисти на ученици от X клас, които не учат в паралелки от направлението „Компютърни науки“.
Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ е приета с решение на Министерския съвет. Индикативният й бюджет до 2020 г. е 770 000 лв. За тази учебна година са предвидени 270 000 лв. Обучението ще се проведе по държавен образователен стандарт, разработен от бизнеса. То ще се осъществява чрез партньорство на професионални гимназии, висши училища и ИТ сектора. Съвместно се разработват и нови учебни планове, програми и учебно съдържание, което отговаря на научните достижения в областта на информационните технологии и на конкретните потребности на пазара на труда.


Четете повече в бр. 44, 2 – 8 ноември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale