Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 45, 2017

Как работи клетката

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на БАН. 

Заедно със заместник-министъра проф. Иван Димов и съветника на министъра проф. Костадин Костадинов той разгледа и се запозна с най-модерната високотехнологична инфраструктура в Института, изградена по спечелен проект на ОП „Конкурентоспособност“. Пред гостите бе демонстрирана уникална апаратура за изучаване на молекулните механизми и работата на клетките. „Институтът е основоположник и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология, която се ползва с международна известност“, посочи директорът доц. Ива Угринова. В момента в Института се разработват над 30 проекта, финансирани от български и международни организации, а привлечените средства за последната година са близо 700 000 лева.
Министър Вълчев бе запознат с тематиките, по които работят учените – стабилност на генома, молекулярнобиологични процеси, биология на стареене, социално значими заболявания при човека, фармакология, екология и археология. Институтът е част от мащабен интердисциплинарен проект на БАН „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността“. Молекулярните биолози разработва темата „Генофондът на траките“.

Четете повече в бр. 45, 9 – 15 ноември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale