Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 46, 2017

Неравенството остава предизвикателство за ЕС

Необходими са още реформи в образователните системи в Общността, показва нов доклад на Европейската комисия. 

Националните образователни системи на държавите от ЕС стават по-приобщаващи и по-ефективни. Но в същото време образователното равнище на учениците продължава да зависи до голяма степен от социално-икономическото им положение. 33,8% от учениците от семейства в най-неравностойно положение имат слаби резултати срещу едва 7,6 на сто за техните връстници с привилегирован произход. Така неравенството продължава да бъде предизвикателство и заплаха за социалното сближаване и дългосрочния просперитет на обществата. Това се посочва в шестия годишен обзор на образованието на Европейската комисия.
Изследването показва, че почти три пъти по-голяма е вероятността лицата с основно образование да живеят в бедност или социално изключване в сравнение с тези с висше образование. Данните сочат, че през 2016 г. едва 44% от младите хора в Общността на възраст 18 – 24 години, завършили прогимназиален етап, са били трудово заети. Сред населението на възраст между 15 и 64 години безработицата също е много по-висока – 16,6 %, когато е с основно образование, в сравнение с висшистите – 5,1 %.
Особено уязвими са децата, родени извън ЕС. Често те са от бедни семейства или с родители с ниска квалификация. В семействата им не се говори официалният за съответната държава език. Достъпът им до културни ресурси е ограничен или не могат да разчитат на социалните мрежи в държавата, в която са мигрирали. Така младите мигранти са изложени на по-голям риск от постигане на слаби резултати и от преждевременно напускане на училище. През 2016 г. 33,9% от лицата на възраст 30 – 34 години, които живеят в ЕС, но са родени извън него, са имали прогимназиално или по-ниско образование в сравнение с 14,8 % от родените в ЕС техни връстници.
Въпреки целта на ЕС до 2020 г. делът на 15-годишните със слаби умения по четене, математика и природни науки да се намали на 15%, средното ниво продължава да пада. Особено по природните науки, където делът на учениците със слаби постижения се е увеличил от 16% през 2012 г. на 20,6% през 2015 г.

 

Четете повече в бр. 46, 16 – 22 ноември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale