Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2017

Важно е знанието. Пътят до него е различен

Стараем се и чрез личен пример да показваме добрите страни на учителската професията и да мотивираме желаещите да й се посветят, казва в интервю за вестника д-р Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието – София-град.

Политиката на РУО за преодоляване на дефицита на учители по различни предмети е максимално оперативна и публична – като се започне с обявяването на всички свободни работни места на сайта на РУО и се стигне до поддържането на активна база данни, позволяваща достъп и на незаети в момента учители.
Но този дефицит има различни. От една страна, има учители, чийто профил позволява високоплатена реализация и извън училищната система – специалисти по IT, математика, чужди езици. От другата страна стои общественият и социален статус на професията. Особен недостиг има при началните и детските учители. Трябва винаги да се показват добрите страни на професията, да се мотивират желаещите да станат част от професионална гилдия.

 

Четете повече в бр. 47, 23 – 29 ноември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale