Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2017

Програмирането привлича интереса на поколение XXI век.

930 ученици от X клас са издържалите входния тест за участие в националната програма „Обучение за IT кариера“. 

Те ще изучават тънкостите на новата професия „Приложен програмист“ в присъствена форма в определените 5 центъра в страната. В Националната програма, приета с решение на Министерския съвет, е заложено включването на поне 200 ученици през настоящата учебна година и успешното завършване с тест на първия етап на 150 от тях.
Тригодишното обучение предвижда 320 учебни часа на година, от които 30% онлайн под формата на задачи, курсови работи и други.


Четете повече в бр. 47, 23 – 29 ноември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale