Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 48, 2017

Училище и университет заедно по кариерната стълбица

„Училището и университетът – първите стъпала на кариерната стълбица“ – това е мотото на Деветия национален семинар за учители по природни науки, организиран от Химико-технологичния и металургичен университет – София.

Над 40 директори и преподаватели от 26 училища от София, Видин, Велико Търново, Елин Пелин, Козлодуй, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Троян, Шумен влязоха заедно с над 150 ученици от цялата страна в лабораториите и аулите на висшето училище. Патрон на инициативата е ректорът проф. д-р инж. Митко Георгиев. Инженерното образование – предизвикателство и призвание; компютърното моделиране – среща между науката, технологиите и продуктите в света около нас; жените в науката и технологиите – това е само част от богатата научна програма на семинара.
С доклади и презентации се представиха учители със своите ученици и учени от висшето училище. Една от обсъжданите теми е опитът от съвместния проект за Ученически университет, изпълняван от ХТМУ и Природо-математическата гимназия във Велико Търново. Участниците във форума не подминаха и темата за новите методи на преподаване, които мотивират младите хора да се занимават с природни науки.

 

Четете повече в бр. 48, 30 ноември – 6 декември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale