Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2017

Четвъртокласниците ни с резултати над средните за света

Четвъртокласниците от България повишават резултатите си по четене, показва Международното изследване на уменията за четене PIRLS.

Това заяви Неда Кристанова – директор на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование. Изследването е проведено през април 2016 г. В него участват 4281 ученици, 214 начални учители, 153 училища, 4242 родители.
Децата четат два вида текстове от 3 – 4 страници, с 15 – 20 въпроса към всеки от тях.
Международното изследване се фокусира върху две основни цели – четене с разбиране на художествени текстове и извличане и ползване на информация от научнопопулярни текстове. Задачите в тестовете са свързани с четири когнитивни процеса – търсене и извличане на информация, извеждане на преки заключения, интерпретиране и обобщаване на идеи и информация, както и анализ и оценка на съдържанието, езика и структурата на текста.
Постиженията по четене за българските участници са над средното за страните, участващи в изследването – 552 точки, при скала от 500 точки, приета още през 2001 г.

Четете повече в бр. 49, 7 – 13 декември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale