Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2017

И в науката има непокорени върхове

Генералният секретар на фондация  „Александър фон Хумболт“ д-р Ено Ауфдерхайде е впечатлен от приноса на български учени. 

Изследователски проект между България и Института „Макс Планк“ в областта на химията и физиката изследва човешкия мозък и как денонощният ритъм променя определени физиологични функции. Добрият сън е много важен и той лесно може да бъде нарушен. Според д-р Ауфдерхайде България има много силни наши учени, които изследват каталитични процеси, колоидната химия и физикохимични процеси. Те си партнират с Института „Макс Планк“ за полимерни изследвания в Майнц или с Института „Макс Планк“ за колоидни изследвания в Потсдам. Справянето с енергийните проблеми изисква и по-добри катализатори, а приносът на българските учени в тази област е значителен.

 

Четете повече в бр. 49, 7 – 13 декември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale