Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2017

Раздвижване по проектите за наука

Критичната за Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2017 г. изтича. 

Новата идва с надеждата, че до края на януари 2018 г. ще бъдат оценени проектите по приоритетна ос 1, а именно за създаване на центрове за върхови постижения (4) и 8 – 10 центъра за компетентност. Това стана ясно на заключителната годишна конференция за изпълнението на ОПНОИР (2014 – 2020 г.).
„Програмата се финансира от два европейски фонда – за регионално развитие и от социалния фонд. Това усложнява администрирането й и ни изправя пред редица предизвикателства – коментира заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов. – Това е първата оперативна програма, чрез която се предоставя безвъзмездна финансова помощ за наука и научни изследвания в България. И макар че 2017 г. бе много трудна за изпълнението й, включително и за нейното запазване като програма, не липсват и успехи. Управляващият орган на Програмата успя да реализира основните дейности от плана за действие, приет от служебния кабинет – отговор на критичните констатации в одитния доклад на ЕК през 2017-а. Друг положителен момент е структурирането на Управляващия орган на Програмата в самостоятелна Изпълнителна агенция.

 

Четете повече в бр. 49, 7 – 13 декември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale