Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2017

Странни историй с нови трамвай

Напоследък все по-често се натъкваме на изписване на окончанието за множествено число -и като -й при съществителни от мъжки и женски род с основа, завършваща на гласна:

Продава се апартамент с три стай.
Чудя се дали не бъркам нещо в комбинацийте.
В станцийте на метрото е трудно влизането за гратисчийте.
Такива случаи срещаме далеч не само при неформално писмено общуване, но и в текстове, публикувани от сериозни електронни и печатни медии:
Завършиха ревизийте по министерства и агенции.
Полицайте отново излизат на протест.
По улиците ще се движат и новите трамвай по линия 1.
Задържаха мъж при опит да подкупи катаджий.
Международно изследване: Медийте в България са все по-зависими.
В решение на градски съд четем: Съдът също приел, че претенцийте за подобрения са доказани. Интернет страницата на столично висше училище пък ни осведомява: Лекцийте няма да се проведат поради участието на много от курсистите в състезания по същото време.
Приведените примери съвсем не отразяват нови тенденции в българския правопис. В тях е допусната груба правописна грешка.
Неправилното изписване на окончанието -и изравнява нечленуваните форми за единствено и множествено число при мъжкородови съществителни, завършващи в единствено число на -й, като трамвай, тролей, критерий. Така, срещайки изречение като Множеството демонстранти беше разпръснато от полицай с шлемове и палки, може само да се чудим колко ли шлема е носел този едничък служител на реда, разпръснал демонстриращата тълпа… И да се питаме дали пък някоя следваща правописна недомислица няма да ни сблъска с обяви като: Продават се апартаментй с три банй.

Проф. д-р Диана Благоева
работи в Секцията за българска лексикология и лексикография на Института за български език.
Съавтор е на многотомния „Речник на българския език“, на неологични и други речници.


Четете повече в бр. 49, 7 – 13 декември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale