Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 50, 2017

Учени прилагат метода „ин витро“ за различни растения

Българската академия на науките продължава кампанията си „БАН представя своите институти“ , която цели да покаже дейността на изследователите в Академията. 

Сред целите на тази инициатива е да се привлече вниманието и на младите хора към науката.
Своите постижения представят и учените от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН. Той е най-големият от химическите институти на БАН. В него работят 85 души, броят на публикациите годишно достига до 120, а цитиранията в чужди издания – 2200. Институтът е на седмо място в България по научна продукция с международно признание.
„Казано строго научно, ние се занимаваме със синтез, строеж и реакционна способност на органичните съединения, но повечето хора няма нищо да разберат от това – усмихва се проф. Светлана Симова, директор на Института. – По-популярното обяснение е, че ние сме специализирани в химията на природните продукти.“
Институтът е инициатор на създаването на платформа за оползотворяване на отпадъците от производствата, свързани с медицински и ароматни растения, и тяхното оползотворяване чрез дълбочинно преработване, което да става у нас. Практиката досега е всички тези растения да се изпращат в Германия, а на нашия пазар по-късно да идват под формата на хапчета. Учените сега са амбицирани да преработват суровината в България. В Института се прави анализ на различни растения, билки. Изследва се и роза дамасцена, както и лавандула, чието производство през последните години сериозно нарасна.

Четете повече в бр. 50, 14 – 20 декември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale