Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 51-2, 2017

Безработицата сред висшистите пада под 3%

На базата на резултатите от Рейтинговата система на висшите училища в България Министерството на образованието и науката преструктурира финансирането и рационализира приема на студенти, така че да бъдат обвързани пазарът на образование с пазара на труда. 

С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев започна представянето на новото издание на Рейтинговата система, която прави комплексна оценка за качеството на образованието по професионални направления във всичките 51 български висши училища, 37 от които са държавни.
Делът на регистрираните безработни сред хората с университетска диплома спада до 2,91% за първи път през последните 5 години според данните в Рейтинговата системата за 2017 г. За сравнение, през миналата година този процент е бил 3,38%, а през 2013 година – над 4%. Новото издание на Системата показва продължаваща тенденция за подобряване на реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда. В същото време, потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи и безработица в зависимост от завършеното професионално направление и в кое висше училище.

 

Четете повече в бр. 51 - 52, 21 декември 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale