Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 22, 2013

Проф. Хинрих Шутце, ръководител на Центъра за обработка на информация и език към Университета в Мюнхен

И малките езици имат бъдеще, казва ученият. Компютърната лингвистика е навсякъде около нас – в търсачките, програмите за превод и мобилните приложения. Един от акцентите на специален форум през август ще бъде автоматичният превод от един език на друг.

Работата ни в тази област има голямо теоретично и практическо значение. Ще обърнем специално внимание на автоматичното определяне на отношението на автора на текста, каза проф. Шутце. То има голямо комерсиално приложение в интернет-търсачките и контент-анализа, като отзиви за филми, за ресторанти. В програмата са включени и семинари, които са особено подходящи за студентите и докторантите. Позволяват им да се запознаят с това, какво представлява компютърната лингвистика, какви са най-новите изследвания и да се срещнат със специалисти в тази област. Ще продължава да се усъвършенства автоматичният превод, но винаги ще има нужда от преводачи. Нивото на компютърната лингвистика в региона е много високо, особено в Българската академия на науките, смята Хинрих Шутце.

 Четете повече в бр. 22, 30 май - 5 юни 2013 г.where bg

TUbg

Erih bg

epale