Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 35, 2013

Щастливият брак на комуникационните технологии с езика

Елена Паскалева – доайен на българската компютърна лингвистика, обича да казва, че е влязла в науката, както Рада Госпожина в националноосвободителната борба – по пътя на любовта.

В последния гимназиален клас неин сърдечен приятел радиотехник възприема иронично литературните й интереси, като я поучава, че и машините могат да превеждат. По това време в соцлагера пада идеологическото табу от кибернетиката, излизат първите руски популярни преводни издания по темата.

Четете повече в бр. 35, 29 август - 4 септември 2013 г. where bg

epale