Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Новини 2017

Четвъртокласниците ни с резултати над средните за света

Четвъртокласниците от България повишават резултатите си по четене, показва Международното изследване на уменията за четене PIRLS.

Прочети още

Път към знанието за хиляди деца

„През годините училището ни е дало средно образование на хиляди ученици.

Прочети още

България е наш стратегически партньор

Посланикът на Азербайджан в България Н.Пр. Наргиз Гурбанова смята, че в глобализиращия се свят по-задълбоченото разбиране на културното наследство на различните нации насърчава взаимното уважение и признание. 

Прочети още

Раздвижване по проектите за наука

Критичната за Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2017 г. изтича. 

Прочети още

Историята на едно откритие

Ксерокопие на целия ръкопис на Петър Богдан – „За древността на бащината земя и българските дела“, представи проф. Лилия Илиева от Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Прочети още

Новите мигранти

Изданието „Културно наследство в миграция: добри практики и проблеми“ представя най-мащабното до момента проучване на българските общности зад граница. 

Прочети още

17 000 деца жертва на родителски конфликт

17 000 деца у нас са били въвлечени в родителски конфликти и това ги е поставило в риск. 

Прочети още

Странни историй с нови трамвай

Напоследък все по-често се натъкваме на изписване на окончанието за множествено число -и като -й при съществителни от мъжки и женски род с основа, завършваща на гласна:

Прочети още

Образование в дигиталната ера

Уменията на децата трябва да се развиват още от I клас, убеден е министър Красимир Вълчев. 

Прочети още

Лаборатории за креативност

Уникални лаборатории развиват креативността на децата 17 проекта, насочени към учители и ученици, изпълняват учени от БАН.

Прочети ощеwhere bg

epale