Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2018

Обещаните по-високи учителски заплати - факт

Подписан бе Анекс към КТД за системата на предучилищното и училищното образование.

"Напълно осъзнаваме, че учителите са най-важни. С този анекс отправяме послание към системата за значението на учителите за обществото", коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при подписването на анекса към Колективния трудов договор. В него се предвижда индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти да се увеличат с не по-малко от 20% от 1 януари 2019 г., а на непедагогическите минимум с 10%.
По този начин минималната основна работна заплата на директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор - 1065 лв., на педагогически специалисти - учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт - 920 лв., на старши учител и старши възпитател - 955 лв. На главен учител и главен възпитател - 1005 лв.
Министър Вълчев е категоричен, че с промяна на формулата за финансиране на училищата и детските градини няма да остане специалист в системата, който да не получи полагаемото му се увеличение. Под 5% от образователните институции наистина изпитаха затруднение при реализиране на новите заплати т.г. Макар и малко на брой, това създава напрежение в системата. "Още февруари ще направим мониторинг. Убеден съм, че много по-малко образователни институции няма да могат да изпълнят предвиденото в анекса увеличение. Ще се опитаме заедно с общините да получат подкрепа, за да не остане нито един педагог без полагаемото му се увеличение", категоричен е министър Вълчев.

Четете повече в бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale