Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2018

Всеки иска да е капитан

Варненската морска гимназия очаква голям ремонт и нови тренажори за обучение. 

С морско кръщене на осмокласниците на Никулден - празника на моряците, във Варненската морска гимназия "Св. Николай Чудотворец" ще отбележат 70-годишния юбилей на училището. Това разказва пред "Аз-буки" директорката инж. Виолета Шишкова. "Да, много деца искат да станат капитани. И мнозина от нашите ученици по-късно стават капитани и главни механици на кораби. Дори само с дипломата си от училище възпитаниците ни от специалностите "Корабоводене" и "Корабни машини и механизми" могат при съответен стаж да растат в йерархията до вахтен помощник-капитан", добавя тя.
По повод годишнината от Морската гимназия планират през април 2019 г. да проведат и демонстрация на учениците по противопожарна подготовка, оцеляване на море, част от дисциплините от морския многобой (гребане, ветроходство, морски възли, хвърляне на хвъргало и теглене на въже). "Ще проведем и викторина на морска тематика, в която ще се включат и ученици от другите варненски професионални училища. Съвместно с Младежката организация на БЧК ще направим и демонстрация по водно спасяване и оказване на първа помощ", казва още инж. Шишкова.
В училището през тази учебна година се обучават общо 430 ученици в 19 паралелки по специалностите "Електрообзавеждане на кораби", "Корабни машини и механизми", "Корабоводене - морско", "Експлоатация на пристанищата и флота" и "Компютърна техника и технологии".
В гимназията очакват и началото на голям ремонт, финансиран със средства по ОП "Региони в растеж". Предвижда се цялостно обновяване на сградата, външна изолация, изграждане на пожароизвестителна инсталация, преустройство на бившата столова в работилница, ремонт на актовата зала. Ще бъдат закупени и тренажори за обучение по специалностите "Корабни машини и механизми", "Корабоводене" и "Електрообзавеждане на кораба".

 

Четете повече в бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale