Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2018

Карти за самооценка на учениците

СУ "Любен Каравелов" в Добрич e част от програмата "Едно училище за всички". Партньорството с неправителствената организация "Център за приобщаващо образование" датира отпреди две години, когато започва и програмата.  

Училището бива одобрено след двата етапа на кандидатстване (по документи и чрез интервю) сред 62 училища от цяла България. "Нашето училище реши да се включи в тази програма и в четирите й направления - училищно управление, детска закрила, педагогически практики и работа с родители", споделя директорът Светла Иванова.
Целта на екипа от училищното управление е да се утвърди името на СУ "Любен Каравелов" в Добрич, както и да се разшири обхватът на работа с децата от детските градини и с други училища. Лидерският екип на педагогическите практики има за цел подобряването на работата веднъж между самите учители и втори път в отношенията учител - ученик. По-опитните учители споделят с по-младите своите наблюдения при работата с деца от различните възрасти. Организират се и вътрешноквалификационни дейности. Третото направление на работа е т.нар. детска закрила. Участниците в това направление са решили да разширят съществуващия етичен кодекс на училището, за да не се отнася той не само до децата, но и до цялата общност - ученици, учители, родители и непедагогически персонал. Не по-малко важно е четвъртото направление - работа с родителите.
В Средното училище "Любен Каравелов" в процеса на преподаване активно се включват и технологиите, за да станат часовете за децата по-интересни, а материалът по-лесен за разбиране и заучаване. В почти всички класове от I до IV са осигурени електронни учебници. Имат и безплатен достъп до платформата "Уча се". Още от I клас децата имат допълнителни часове по информационни технологии. Втора година действа и клубът по роботика.

 

Четете повече в бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale