Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2018

Адекватното обучение е в основата на успешния бизнес

Това разбират в ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" в Долни Дъбник. 

Училището е единственото в Плевенска област през тази учебна година, в което има дуална форма на обучение по специалностите "Лозаровинар" и "Монтьор на селскостопанска техника". Именно по тази причина това са и най-желаните специалности според директорката Галя Денева.
"През последните две години от обучението практическите занимания са изнесени извън класната стая при работодателите, които ще дават на учениците стипендия - казва директорката. - Освен това в процеса на обучение работодателят подбира своите бъдещи сътрудници и ги подготвя ги според своите нужди. Не е без значение и разликата в техниката, както и оборудването на гимназията и на работодателите."
Галя Денева активно търси възможности за сътрудничество с местния бизнес. Тя подчертава, че гимназията работи много добре с регионалните работодатели от лозаро-винарския бранш, земеделските производители, вносителите на земеделска техника и семена. Последният съвместен проект е от 15 ноември, когато професионалната гимназия е домакин на семинар с международно участие за производството на зеленчукови култури.
Гимназията разполага с над 300 декара земя, като преди две години местната власт е отдала безвъзмездно 170 декара ниви за стопанисване. Средствата от реализираната продукция са предназначени за подобряване на материалната база в училището.

 

Четете повече в бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale