Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2018

Повече пари за по-високо качество

Нови стъпки към профилиране на висшите училища. 

Насърчаване на стратегиите за профилна оптимизация и специализация на държавните висши училища предвиждат промени в Постановление 328 на Министерския съвет. То определя средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. С предлаганите промени се прави промяна в методиката за определяне на коефициента на висшите училища по професионални направления. Увеличава се тежестта на коефициента за акредитационна оценка.
Промяна в Постановление 162 пък предвижда нарастване от 1,00 на 1,15 на коефициента за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм".
От 200 на 240 лв. месечно се увеличава и стипендията на студенти в държавните ни висши училища, приети по Постановление 103 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, по Постановление 228 за приемане на граждани на Република Македония за студенти и на чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен. Това предвижда промяна в Постановление 90 на МС.
Специалността "Хидростроителство" ще бъде включена в Списъка на защитените специалности, предвижда още проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на МС.

 

Четете повече в бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale