Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2018

Над 6 млн. лв. вложени в здравеопазването

Комплекс към МУ - София развива за биомедицински и приложни изследвания. 

Целта на Националния университетски комплекс е да обедини съществуващите ресурси и да създаде критична маса от технологии и опит в областта на биохимията, молекулярната биология, генетиката и транслационната медицина в България. В него Фонд "Научни изследвания" влага 6 235 000 лв. Той включва няколко структурни звена - Център по молекулна медицина (МУ - София), Център по молекулярна биология и имунология (МУ - Пловдив) и още няколко катедри и лаборатории в двете водещи медицински висши училища - Университета в София и този в Пловдив.
Комплексът не стъпва на "гола поляна". Основа на днешния консорциум е изграденият през 2006 г. в столичния МУ Център по молекулна медицина. Средствата за изграждането му идват както от 6. Рамкова програма на ЕС така и от Фонд "Научни изследвания". През 2008 г. Центърът отново с подкрепата на ФНИ се развива като Национален център за върхови постижения в геномиката, протеомиката и метаболомиката. Работата му е фокусирана върху молекулярно-медицинските изследвания и обучение. "Науката, сама по себе си, носи удовлетворение, но най-голямото удовлетворение е да се помогне на пациентите", подчертава координаторът на проекта проф. д-р Радка Кънева. В Центъра по молекулна медицина след 2010 г. се изпълняват общо 153 проекта, като от тях над 60 са докторантски в клинични и в предклинични специалности.

Четете повече в бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale