Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2018

Детенце се лигави

Във форумите за взаимопомощ между майки много често се появяват изказвания като: На детенце му никнат зъбки, Няма да ваксинираме детенце, в които макар да става въпрос за определено детенце, се използва нечленуваната форма на думата. 

Най-често това се възприема като гальовно название. За някои потребители на форумите е дразнещо, а от езикова гледна точка е неправилно.
Най-вероятно употребата на нечленуваната форма е повлияна от други гальовни названия, които обикновено не се членуват - мама, тати, бати, маминка, както и новообразувани гальовни думи като бебка, бебко, бебчо. Много роднински названия също се използват нечленувани, когато описват роднинско отношение с говорещия: Отивам при баба, Ще викна чичо, Батко е болен (моята баба, моя чичо, моят батко). Други роднински названия задължително изискват или притежателно местоимение, или членуване (по-разговорно): Кажи на брат ми, Дъщеря ми е болна, Дъщерята е болна, Отивам с братовчед ми за риба, С братовчеда сме за риба, а някои винаги се използват в определена форма: Синът (ми) ходи на училище, Внукът (ми) е на 10 години, Не закачай братчето ми.
В случая с детенце, бебенце, момченце, момиченце, макар и да са умалителни, не става въпрос за роднински или галени названия и трябва да се приложат общите правила за членуване, когато се има предвид определено дете: Детенцето ми се лигави, На бебенцето ни му никнат зъбки. Стъпка в положителна посока ще бъде и преодоляването на инфантилността във форумите за майки и прекомерната употреба на гальовни названия, но тази препоръка засяга стила, а не езиковата коректност.

Д-р Ивелина Стоянова
е сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език "Проф. Л. Андрейчин" при БАН.

Четете повече в бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale