Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2019

Младежи развиват 327 учебни фирми

Директорите на 61 училища и два университета са заявили създаването на 327 учебно-тренировъчни фирми през учебната 2018/2019 година. 

В тях техните ученици и студенти ще се обучават в симулирана, близка до реалната среда как се създава, води и управлява работещо предприятие, фирма, счетоводна къща или банка.
Досега са утвърдени документите на 241 учебни фирми. Сред тях с най-голям брой е Националната търговско-банкова гимназия в София – 56, следвана от Националната търговска гимназия в Пловдив с 16 фирми и столичната Национална финансово-стопанска гимназия с 14. „Учебните фирми се вписват в Агенцията по вписванията на Центъра за учебно-тренировъчните фирми (ЦУТФ) към МОН и съответно в Търговския регистър и БУКТСТАТ след попълване на съответните образци и документи, които се ползват и в реалната среда“, обяснява директорът на Центъра Дария Маврудиева. Към ЦУТФ са създадени виртуална Национална агенция за приходите, където се регистрират трудовите договори на учениците, плащат се месечни осигурителни вноски и данъци върху доходите им, а също и стокова борса, патентно ведомство, комисия за защита на личните данни и дори банка и банков надзор, а също и учебна служба „Земеделие“. С получените заплати по тяхната собствена банкова сметка учениците и студентите могат да пазаруват стоки от някоя от другите 8000 учебно-тренировъчни фирми от Световната мрежа на учебните предприятия по цял свят EUROPEN-PEN International (PEN), в която ЦУТФ членува от 2003 г.
На 23 януари предстои връчването на сертификати „Партньор в образованието в учебно-тренировъчна фирма“, издадени от Световната мрежа на учебните предприятия PEN. На тържествена церемония в МОН зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова ще връчи отличията на около 20 фирми, университети, неправителствени организации и физически лица, които най-много помагат при обучението на учениците и студентите в тренировъчните фирми.


Четете повече в бр. 2, 10 – 16 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale