Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2019

Училище със СПА център? Може!

Първият за България ученически възстановителен СПА център ще бъде открит през май 2019 г. в Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ в Сандански. 

В него ще се обучават учениците от откритата преди две години професия „Изпълнител на термални и СПА процедури“.
„Вече сме закупили джакузита и две сауни, предстои да закупим масажни легла и тангентори, каквито има по санаториумите“, обяснява директорът на гимназията Емил Терзийски. След като бъде открит, центърът ще може да се ползва от учениците на професионалното училище на символични цени, които да покриват само разходите. А ако има капацитет, ще може да бъде посещаван и от външни хора. „Но най-важното е, че учениците ще могат да се обучават в него, тъй като сега се налага да се молим на фирмите да ни приемат, когато е свободно, за да не нарушим спокойствието на туристите“, добавя директорът. За откриването на СПА центъра е поканен министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който беше на посещение в ЗПГ през декември, за да види резултата от основния ремонт в училището.
В ЗПГ „Климент Тимирязев“ е въведено дуално обучение по специалностите „Лозаро-винарство“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“. Предстои в дуална форма да преминат и обучаващите се по професията „Изпълнител на термални и СПА процедури“, тъй като хотелиерите и санаториумът в Сандански имат нужда от такива кадри. В училището има 12 професии с 13 специалности, сред които „Лозаро-винарство“, „Земеделско стопанство“, „Икономическа информатика“, „Организация на туризма и свободното време“, „Техник-технолог по качество на храни и напитки“ и „Агроекология“.
„Винаги се опитвам да предвиждам с 1 – 2 години напред какви специалности да предложа. Следя също така на кого му предстои да се пенсионира, за да обезпечим обучението с необходимия ни персонал“, разкрива още Емил Терзийски. Той оглавява гимназията от 26 години и е един от четиримата директори, които през 2018 г. са отличени с наградата на МОН „Св. Иван Рилски“ за цялостен принос за развитието на училището, което ръководи.


Четете повече в бр. 2, 10 – 16 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale