Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2019

Дойде времето на „Големите данни“ в културното наследство

„Радостно е да се види стабилният ръст на български институции, които дигитализират културно наследство“, казва в интервю за в. „Аз-буки“ доц. Милена Добрева. 

Тя е магистър по информатика и създател на първия професионален център за дигитализиране на културно наследство у нас (през 2004 г. в Института по математика и информатика – БАН), а в момента е част от екипа на University College London в Доха, Катар – един от водещите центрове за изучване на световното културно наследство. Доц. Добрева организира майсторски клас в България, защото е българка преди всичко. Освен това „майсторският клас се провежда на етап, в който българската национална инфраструктура „КЛаДА-БГ“ в областта на езиковите технологии, културното и историческото наследство след години на подготовка вече е в процес на присъединяване към европейската инфраструктура.“
От 2017 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е приет като асоцииран партньор в Европейската инфраструктура по дигитална хуманитаристика и изкуства (DARIAH-EU). Тази платформа е естествената среда, в рамките на която да израстват професионално и да представят дейността си у нас и в чужбина всички изследователи, работещи в областта на дигиталната хуманитаристика. „Очаква се България да бъде приета за пълноправен национален член на DARIAH-EU в рамките на 2019 г. Стратегическа цел на „КЛаДА-БГ“ е съхраняването на българското езиково и културно-историческо наследство и предоставяне на широк достъп до ресурси и технологии на всички потенциални потребители – от изследователските среди и сферата на образованието до институциите от библиотечния, музейния и архивния информационен сектор и индустрията в областта на информационните технологии“, казва още доц. Добрева.


Четете повече в бр. 2, 10 – 16 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale