Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2019

Еволюция в епруветка

Приложението на простите принципи на Дарвин за еволюцията към молекули в епруветка донася през октомври 2018 година на Франсис Арнолд от Калифорнийския технологичен институт Нобеловата награда за химия за 2018 г. и половината от наградата за нея.

Заедно с Джордж Смит и Грегъри Уинтър тя е отличена за „овладяване на мощта на еволюцията“.
Франсис Арнолд работи с ензими. Те са биологични катализатори – белтъци, които ускоряват химичните реакции. Всички процеси в организмите – движение, дишане, фотосинтеза, се извършват с помощта на ензими. Ензимите са важни, сложни, големи молекули. Учените и технолозите винаги са искали да могат да изменят и подобряват ензимите. След много труд обаче може да се окаже, че новоконструираният ензим дори е по-лош от изходния. Ето защо, когато Арнолд си поставя задача да направи ензими с нови качества, тя решава, че най-сигурният начин е да се приложат принципите на еволюцията.
Досега насочената еволюция на ензими е довела до по-чисти и ефективни химични технологии, до по-икономично получаване на биологични горива. Създадени са ензими, които синтезират сложни и скъпи лекарства. Белтъчните катализатори започват да извършват химични реакции, непознати досега в живата природа. И най-важното – насочената еволюция прокарва път към нови, непознати технологии. Ненапразно Франсис Арнолд става петата жена, която получава Нобелова награда по химия.


Четете повече в бр. 2, 10 – 16 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale