Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 6, 2019

Училището, което детето припознава като свое

„Всяка година правим нещо различно и добро. 

Гражданското образование и ученето чрез правене и разбиране от децата е философия в нашето училище.
То не е сред първите 15 – 20 на т.нар. елитни училища. Обичаме да казваме – 23. СУ е училище за всички деца. Като казвам всички, имам пред вид и отличниците с призови места на национални олимпиади по италиански и френски език и гражданско образование. Редом с това повече от 15 години екипът ни работи с деца със специални образователни потребности и резултатите от това обучение са налице. Усилията и постигнатото показват, че училището е отворено за всички деца. Отдавна сме разбрали, че грижата за децата и подкрепата, която те получават за израстването си като личности е пътят, по който, вървейки, ще имаме прекрасни поколения от млади хора“, разказва директорът на училището Нина Чанева.
Как се постига това? „Костваше ни години на обмисляне какво училище искаме да бъдем. Как да направим така, че всяко дете да може да се изявява. Тръгнахме от предприемачеството. Отначало плахо, започвайки с учениците от начален етап, преодолявайки немалко трудности. Но благодарение на партньорството ни с „Джуниър Ачийвмънт“, на ентусиазма на учители и родители ето вече над 10 години в училището ни се водят занимания по предприемачество. След това въведохме предприемачеството и като профил в гимназиалния етап.


Четете повече в бр. 6, 7-13 февруари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale