Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 6, 2019

С поглед към 3D бъдещето

В Профилираната гимназия „Св. Климент Охридски“ в Елхово функционират 14 кабинета, оборудвани с компютри, лаптопи и проектори.

Всеки от тях е с различен интериор, за да се създаде по-добра образователна среда за учениците.
Кабинетът по български език и литература е с фототапет, който изобразява къщата на Иван Вазов, а в кабинета по история има изложба с предмети от миналото, които са характерни за елховския край, обяснява директорът на ПГ „Св. Климент Охридски“ Йовка Драгоева. Кабинетите по природни науки са оборудвани със съвременни технически средства за наблюдение и експерименти, а в тези по БЕЛ и история масите позволяват групиране на модули за работа в екип.
„Погледите ни са насочени към 3D визуализациите, за да сме в крак с технологиите и да сме полезни на учениците“, казва Йовка Драгоева. За целта обаче ще трябва да кандидатстват за финансиране по подходящ проект. В работата си учителите се опитват да използват всички новости, които предоставят модерните технологии. По математика например се ползват продукти като „Енвижън“, както и такива за създаване на геометрични фигури, а също и платформи за съставяне на тестове и изпитване, които са свързани с мобилните устройства на учениците. Профилираната гимназия вече има договор с фирма и съвсем скоро ще се сдобие с wi-fi мрежа. Очакват да бъдат одобрени и за доставка на софтуер и хардуер за оборудването на нов кабинет по информатика и технологии.

 

Четете повече в бр. 6, 7-13 февруари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale