Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 11, 2019

Информираният избор

„Най-важното е младите хора да знаят истината за историята на своя народ и да могат сами да преценяват какво и защо се е случило. 

И на база на тези знания да направят своя информиран избор. Това е основната задача, която сме си поставили в организираните от нас обучения и квалификация на педагогическите специалисти.“ Това заявява за „Аз-буки“ Лиляна Друмева – директор на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в Банкя.
От началото на януари до средата на април тази година в Центъра по новата учебна програма по „История и цивилизация“ в X клас ще се подготвят 750 учители. Акцент в подбора на желаещите е те да преподават този предмет в X клас през следващата учебна година.
Желаещите са много. Всяка седмица в Центъра се води обучението на три групи от по 25 учители. Общият хорариум е 32 учебни часа, като в края педагозите получават и квалификационни кредити. На тяхно разположение е реновираната база на Центъра, който предлага всички условия за пълноценно обучение и уютна обстановка за почивка.
Лекциите по новата учебна програма по история се водят от учени от университети и научни институции. Всички лектори имат тясна специализация по отделните периоди на развитието на българската държава.
Екипът на Центъра особено цени обратната връзка с учителите, за да се проследи тяхната удовлетвореност от обученията. В края на всяко от тях педагозите попълват анкетни карти с мнения за качеството на лекциите и дават препоръки какво допълнително биха желали да получават в рамките на обученията.

 

Четете повече в бр. 11, 14 – 20 март 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale