Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 11, 2019

Дуално по швейцарски

Работна група с представители от 3 професионални гимназии и 5 фирми партньори, в които се подготвят в реални производствени условия ученици от дуална форма на обучение, се запозна с организацията на „ученето чрез работа“ в Швейцария. 

Те видяха на място как е организирано и се осъществява дуалното обучение, какви са ползите за бизнеса, както и какви са ролите и ангажиментите на всички участващи страни. Посещението беше организирано по проект ДОМИНО, по който се въвежда дуалното обучение в България от 2015 г. насам. Финансиран е от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество с 3 530 000 швейцарски франка.
В Швейцария мнозина са убедени, че икономиката им просперира, а хората се радват на висок стандарт на живот благодарение на създадената работеща система на дуално обучение за учениците. В нея са включени всички страни от образователния процес – държавата, кантоните, образователните институции, бизнесът и неговите браншови асоциации. И всеки знае точно какви са неговите отговорности и ангажименти.
Задължителното обучение там е до IX клас, но след завършването му учениците не получават диплома. В края на задължителното обучение се явяват на много сложни изпити и в зависимост от представянето си около 25% от тях продължават образованието си в гимназии. Останалите започват да се обучават по професии.
Кариерното развитие в Швейцария започва отрано. Децата са на 13 – 14 г., когато си избират професия. Всяка фирма определя 1 – 2 седмици за пробни стажове на учениците през ваканцията, през които те отиват на място в избраните фирми, за да видят и изпробват на практика естеството на работата и да преценят дали им допада. В началото на VIII клас кандидатстват за стажове във фирмите, които са си харесали. В началото на IX клас те минават през теоретични и практически тестове, правят им личностен профил и ако съвпадат постигнатите от тях резултати с изискванията и нуждите на работодателите, се подписва договор между ученика и фирмата за професионален стаж. В този договор е ясно разписано какво ще правят през следващите 4 години, какво ще учат, колко ще работят, какви пари ще получават, какви изпити ще държат и т.н.

 

Четете повече в бр. 11, 14 – 20 март 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale