Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 11, 2019

Нашата дан към обществото са хилядите специалисти

„Преди всичко гордост и удовлетворение е за нас, че факултетът ни е откроен с първо място в професионално направление „Ветеринарна медицина“. 

За нас това не е изненада. Дължи се на всичко, което през последните години постигнахме.“ Това каза в интервю за в. „Аз-буки“ проф.д-р Михни Люцканов, декан на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора, по повод факта, че ръководеният от него факултет е лидер във ветеринарната медицина според най-новата рейтингова класация.
По системата на Европейската асоциация на висшите ветеринарни училища Факултет е получил пълно одобрение при допълнителна акредитация през 2015 г. и в края на тази година предстои нова оценка. По думите на проф. Люцканов поддържането и надграждането на европейско ниво става с новия и съвременен учебен план, съобразен с единните държавни изисквания за придобиване на образователна и квалификационна степен „Магистър ветеринарен лекар“ и с това, което България и Европа изискват в политиката на ветеринарната медицина.
Продължават и с модернизирането на материалната база. Но има и още много какво да се желае. Сега работят за създаване на виртуални клиники и лаборатории, където да се показват различни алтернативни възможности за решение на един и същи казус и т.н. Но това е свързано с много средства.
„За изминалите 95 години във ВМФ са се дипломирали над 14 500 ветеринарни лекари. Това е нашата дан към обществото“, казва още проф. Люцканов.


Четете повече в бр. 11, 14 – 20 март 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale