Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 11, 2019

Оживени дебати в пленарната зала на Народното събрание

По време на участието си в телевизионно предаване роден депутат обясни, че Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е предизвикал оживени дебати в пленарна зала.  

Подходящо ли е използването тук на нечленуваната форма, след като се има предвид не коя да е пленарна зала, а пленарната зала на Народното събрание?
Вярно е, че има редица собствени имена, които не допускат членуване: Варна, Панчарево, Камчия, Театър 199, Черно море, Резовска река, връх Мусала, Ново село, Стара Загора, Обединена българска банка, Александровска болница, Първа английска езикова гимназия, Варненска област, както и имената на хора. Има и такива имена, при които се допуска и членувана, и нечленувана употреба: Искър, Дунав, например: Пътуваме по Дунав(а) с корабче.
Други собствени имена обаче, основно имена на организации и географски названия, се членуват: Балкан, Родопи, Алпи, Лувър, Народно събрание, Министерство на образованието и науката, Народен театър, Античен театър, Млечен път, Балкански полуостров, Софийски университет, Ден на народните будители. При тях се изисква членуване (или получават членувано определение), тъй като са единствени и познати обекти: България се намира на Балканския полуостров; Предпочетохме за почивка родния Балкан пред Алпите; В Народния театър се играе „Опит за летене“; Денят на народните будители е на 1 ноември. Нечленуваната употреба в тези случаи е неправилна.
Няма колебание в членуването на единствени или познати обекти. Затова трябва да членуваме определенията в съчетанията пленарна зала и Народно събрание в изречение като: Законопроектът предизвика дебати в пленарната зала на Народното събрание. Същото важи и за следните примери: от парламентарната група на БСП, в централата на ГЕРБ в София, от ръководството на БДЖ, от пресцентъра на МВР.

Д-р Ивелина Стоянова
e сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН.

 

Четете повече в бр. 11, 14 – 20 март 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale