Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 11, 2019

Подкрепа за българистите зад граница

Преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети ще бъдат командировани от държавните висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката. 

Това реши правителството на редовното си заседание. Кабинетът одобри общите условия, на които да отговарят кандидатите. Срокът за командироване е до две години с възможност за продължение за още две години при определени условия.
Приетото постановление е в съответствие с визията за засилване, популяризиране и укрепване на позициите на българистиката зад граница, подкрепена на държавно ниво.
МОН ще осигурява чрез трансфер финансови средства на държавните висши училища за обезпечаване на разходите за командировъчни, основни трудови възнаграждения и осигурителни вноски на командированите преподаватели.

 

Четете повече в бр. 11, 14 – 20 март 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale