Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2019

Основното трябва да е задължително

Основното образование - задължително по Конституция, заяви вицепремиерът Томислав Дончев. 

"Броят на новоотпадналите за тази учебна година е намалял 3 пъти. Към 30 април той е 5200. За сравнение - за учебната 2017-2018 г. броят на отпадналите е 14 058, а през учебната 2016-2017 г. - 20 092. Тоест оттогава е отпадналите са намалели 4 пъти". Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев след заседание на Координационното звено по Механизма за обхващане и задържане на децата в образователната система, който работи вече втора година.
Вицепремиерът отчете още, че за учебната 2018-2019 г. нови 19 077 хил. деца и ученици са записани за първи път и са върнати в детска градина или в клас. От тях 18 255 са останали там и до момента. И обобщи, че за последните две години, откакто Механизмът заработи, учители, социални работници, полицаи и общински служители са върнали 40 029 деца и ученици, които са останали в образователната система.
На семействата, които не изпращат децата на детска градина или училище, са били съставени 326 акта за административни нарушения. Издадени са и 85 наказателни постановления. В тази връзка министърът на образованието и науката Красимир Вълчев коментира, че този инструмент не е достатъчно ефективен, тъй като сигналите за непосещаващи училище деца са били 11 000 в последната година.
Спрените, прекратени или намалени семейни помощи за натрупани над пет неизвинени отсъствия от септември 2018 г. до януари 2019 г. са в размер на 2 162 108 лв. Средствата ще бъдат предоставени на 2434 детски градини и училища, в които се обучават тези деца. С тях могат да се организират допълнителни обучения и консултации, както и екипна работа между учители и други педагогически специалисти.

 

Четете повече в бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale