Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2019

Професионалното образование става все по-привлекателно

Такива са близо 60% от паралелките според план-приема за 2019/2020 г.

Това сподели министър Красимир Вълчев на срещи с представители на образователната общност и на едни от най-големите фирми в преработвателната сфера у нас при посещението си в общините от Средногорието. Той заяви, че професионалното образование трябва да осигури в следващите десет години достатъчно кадри за технологичните отрасли в сферите на електрониката и мехатрониката, добивната индустрия и други. Затова МОН ще продължи да създава всички условия за финансиране на обучение по професии с очакван недостиг на пазара на труда.
Министър Вълчев посочи, че включването в дуална форма на обучение в Средногорието гарантира възможности за професионална реализация и видимо се разраства през последните години. Предприятията за поредна година са заявили желание за обучение на ученици от три специфични за региона специалности - "Машини и съоръжения за заваряване", "Машини и системи с цифровопрограмно управление" и "Електрообзавеждане на производството".

 

Четете повече в бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale