Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2019

Директори с наградата на МОН "Св. Иван Рилски"

Призовете се дават за опазване на традициите и прилагане на иновативни методи. 

Годишната награда на Министерството на образованието бе връчена по традиция на 11 май - Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, в Рилския манастир. Отличените тази година са директорът на Професионалната техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" в Габрово Васил Христов, Златко Атанасов - директор на СУ с природо-математическа насоченост "Отец Паисий" в Кърджали, директорът на столичното 23. СУ "Фредерик Жолио-Кюри" Нина Чанева и Георги Бакалов, който ръководи Центъра за специална образователна подкрепа "Петко Рачов Славейков" в Харманли.
"Вие сте новаторите, стъпили на здравите традиции, и в това се крие причината за успеха на вашите училища. Който не познава историята, няма как да има визия за бъдещето", обърна се към наградените зам.-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова.

 

Четете повече в бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale