Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2019

Учи български, за да успееш в родината си

Олимпийска студентска надпревара по грамотност с подкрепата на "Аз-буки". 

Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии и Студентският съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" организират II национална олимпиада по езикова култура за студенти от I и II курс. Тя се провежда на 20 и 21 май 2019 г. в Алма матер. Инициативата е с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания", на Софийския университет и на Студентския съвет.
"Ще участват първокурсници и второкурсници не само от специалност "Българска филология", но и от други хуманитарни специалности на филологическите факултети на ПУ "Паисий Хилендарски", ЮЗУ "Неофит Рилски", ШУ "Епископ Константин Преславски" и СУ "Св. Климент Охридски", коментира ръководителят на катедра "Български език" към факултет "Славянски филологии" в Алма матер проф. д-р Йовка Тишева. Университетът домакин ще се представи и с няколко отбора от студенти първокурсници от Юридическия факултет. Заявки са подали над 80 студенти - два пъти повече в сравнение с участниците в първото издание на олимпиадата.

 

Четете повече в бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale