Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 20, 2019

Положителното CV на България

В момента ¼ от изследователите у нас работят в институтите на БАН, но са автори на над половината от международно видимата научна продукция на страната. 

36% от тази продукция е в най-високото световно ниво – Q1. Цитиранията показват интереса на световната научна общност към постиженията на българските им колеги, коментира главният секретар на Българската академия на науките проф. Евдокия Пашева. Тя представи пред парламентарната Комисия по образованието и науката годишния доклад на БАН за 2018 г.
Според мащабно национално проучване 67.9% от българите оценяват ролята на Академията като научен център, а малко над 52% – и като експертно-консултативен център. Това показва национално представително проучване, извършено през май – юни 2018 г. 68% оценяват постиженията на учените като положителното видимо лице на България, затова и почти 70% твърдо стоят зад това, че в науката трябва да се инвестира.
Над 50% от реферираните научни статии според WoS за 2018 г. са на изследователи на Академията. Тя има h-индекс 190, за страната за 2018 г. той е 242. През 2018 г. учени и научни звена са регистрирали 48 изобретения и 12 полезни модела.
„БАН е научният център на България и трябва да продължим да инвестираме в него и да работим за повишаване на имиджа на Академията в обществото“, коментира заместник-министърът на образованието Карина Ангелиева. Тя уточни, че се подготвя специална национална програма за образование в науката. На 30 май по време на връчването на годишните награди „Питагор“ ще бъде демонстриран и българският портал за наука.
Депутатите от парламентарната Комисия по образованието и науката приеха отчета, който ще бъде гледан и в зала.


Четете повече в бр. 20, 16 – 22 май 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale